Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-02

E-blanketter istället för pappersblanketter för en effektivare och kvalitetssäker handläggning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rubrik:
E-blanketter istället för pappersblanketter för en effektivare och kvalitetssäker handläggning

Uppdragsgivare:
Miljöavdelningens livsmedelssektion, Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun

Bakgrund:
Manuella processer är tidskrävande och de går oftast att effektivisera och kvalitetssäkra. På miljöavdelningen finns många pappersbaserade blanketter som behövs vid kontakt med företag och allmänhet. Det finns exempelvis blanketter för registrering av livsmedelsverksamhet, godkännande av livsmedelsverksamhet, upphörande av livsmedelsverksamhet och dessa vill vi ha som e-blanketter på vår hemsida. Vid en ny registrering kan den sökande fylla i blanketten direkt på skärmen och blanketten ska bara gå att skicka in om den är komplett ifylld. På detta sätt skulle vi spara tid och indata blir dessutom kvalitetssäkrad.

Frågeställning:
Effektivisera, modernisera och kvalitetssäkra nuvarande manuella processer genom ett e-blankettsystem

Syfte:
Att minimera manuellt arbete och höja kvaliteten på indata.

Kontaktperson:
Mikael Suni


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.