Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-05

Var med och utveckla ICA Logistik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Operational Excellence är en funktion inom ICA Sverige Logistik som arbetar med ständiga förbättringar. Vår uppgift är att möjliggöra för vår logistikorganisation att ligga i framkant i branschen genom att säkra långsiktig kostnadseffektivitet och högre service, något vi kallar Ledande Logistik. För att nå dit strävar vi efter att ständigt förbättra verksamheten och eliminera det som inte är värdeskapande. Vårt fokus är på kundens behov och vår framgång kommer genom ledarskap samt engagerade och motiverade medarbetare.

Som en del i vårt arbete har vi tidigare haft ett flertal framgångsrika samarbeten med exjobbare från olika skolor och universitet. Inför hösten skulle vi vilja utveckla samarbetet med den akademiska världen ytterligare. Därför har vi tagit fram förslag på examensarbeten som vi hoppas ska vara en bra utvecklingsmöjlighet för studenter som står i begrepp att avsluta sina universitetsstudier.

Uppdrag
Uppdragen kopplar till ICA Logistiks utmaning att förändra beteenden för att skapa en kultur som kännetecknas av ständiga förbättringar och operational excellence. Förändringsresan som är både lärorik och spännande innebär många möjligheter för ICA som organisation att utvecklas, samtidigt som den är en nödvändighet för att säkra att vi hela tiden ligger i framkant i branschen.

I en första brainstorm av möjliga examensarbeten har vi identifierat tre områden som vi tror kan vara intressanta. Samtliga områden är viktiga för oss att få en fördjupad förståelse inom, samtidigt som de tydligt kan scopas för intresserade exjobbare.

Ämnesförslag

Förstärka kundbegreppet för primärt interna kunder inom företaget med möjlig omfattning:
– Skapa en definition av internkund och en struktur för att öka kunskapen och användandet av internkundsbegreppet inom företaget
– Karlägga vilka effekter vi kan förvänta oss av arbetet och identifiera metoder för hur vi bäst driver och följer upp arbetet med internkunder
– Skapa en interkundskarta över interna kunder inom ICA

Lean ledarskap på ICA med möjlig omfattning:
– Tydliggöra kriterier för leanledarskapet och skillnaden mot det ledarskap vi har idag
– Benchmark mot andra företag i hur deras ledarskap ser ut
– Hur kan vi anpassa rekryteringsprocessen för att öka fokus på Leanledarskapet

Förbättrad optimering av ICA lagerverksamhet genom simuleringsverktyg:
– Översyns av vad för aktörer och simuleringsverktyg som finns på marknaden för att optimera resurser, flöden, utrustning och ytor inom ICAs Logistikdrift
– Identifiera behov samt möjligheter och hinder att använda simuleringsverktyg både på strategisk och mer taktisk/operativ nivå inom ICA Logistikdrift
– Benchmark vad andra företag använder sig av för simuleringsverktyg för att optimera sin verksamhet

Kontakt
Skicka in ansökan med CV och kort presentation av era tankar kring ämnet senast 15 juni. Vi kommer att läsa ansökningarna löpande och kontakta er så att vi så tillsammans kan vi fördjupa diskussionen och konkretisera uppdraget. Vår ambition är att dra igång detta arbete efter sommaren men är flexibla gällande startdatum.

Ansökan skickas till [email protected]
Kontaktperson: Christian Huber, telefon: 070-315 55 77


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.