Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-08

Tillgänglighet på stationer för funktionshindrade

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort
Göteborg, Malmö eller Stockholm (besök på olika stationer spridda över landet).

Syfte
Förbättra framkomligheten på stationer för funktionshindrade.

Bakgrund
På ett antal stationer finnd det ingen möjlighet för funktionshindrade att ta sig till eller från Plattformen om inte hissen eller rulltrappan fungerar. Det är även ett krav att det ska finnas en alternativ väg till eller från plattformen från funktionshindrade.

Arbetets innehåll
Stationsförvaltarna har kommit fram till ett antal olika lösningar och frågeställningar som behöver utvärderas gällande ekonomi, rutiner, organisatoriska- och tekniska lösningar. Utöver de lösningar som inkommit så behövs ytterligare förslag.

Metod
Intervjuer, platsbesök, insamling av fakta samt förslag till lösningar, analys och utvärdering, förslag på bra lösningar med konsekvensbeskrivningar som kan utgöra underlag för beslut.

Kontaktperson
Charlotte Mattsson, Trafik Fastighet
E-post: [email protected]
Tfn: 070-329 49 47

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.