Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-08

Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Utveckla en modell/metod för att beräkna den samhällsekonomiska nyttan av informationen samt att baserat på denna beräkna nyttan av innehållet i hela eller valda delar av Vägdatas databaser.

Bakgrund
På Trafikverket finns stor kunskap om Sveriges vägar. Kunskap om den digitala informationen om vägarna finns inom verksamheten Vägdata som driver och förvaltar databaserna. För insamlingen och uppdateringen av data har vi stor hjälp av våra samarbetspartners: kommunerna, lantmäteriet och skogsnäringen. Under paraplyet Vägdata finns NVDB, Nationell vägdatabas, och allmänna data om hela vägnätet. Här finns också temadatabaser som exempelvis Regionala företeelser, Trafikföreteelser, Broföreteelser och Beläggning.

Arbetets innehåll
Utarbeta förslag till modell/metod för nyttoberäkning av värdet i följande steg:

Omvärldsstudier, litteraturstudier, faktainsamling, intervjuer
Utformning och dokumentering av modell
Applicera modellen
Omfattning och profil
Arbetet är lämpligt för studenter med ekonomisk inrikting. Det beräknas omfatta 10-20 veckors arbete.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:
Tomas Löfgren
Tfn: 0243-751 90
E-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.