Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-08

Testverktyg på Trafikverket

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort och datum
Borlänge, hösten 2010

Syfte
Genomföra en kartläggning och jämförelse av de främsta testverktygen på marknaden och som kan passa Trafikverkets systemutvecklingsprocess.

Bakgrund
Trafikverket bildades 1 april 2010 genom att ta över och samordna funktioner från Banverket och Vägverket samt vissa funktioner från Luftfartsverket och Sjöfartsverket. IT är en av de funktioner som samordnas.

Den nya IT-funktionen arbetar med att förbättra sina metoder för att få en effektivare systemutvecklingsprocess och en gemensam struktur för metoder och verktyg.
Med nya tekniska framsteg får vi möjligheten att effektivisera systemutvecklingsprocessen samt att höja och säkra kvalitén på egenutvecklade IT-system.

Det finns idag ett antal testverktyg på marknaden. Vi önskar göra en kartläggning och jämförelse av de främsta verktygen, för att kunna göra en utvärdering av dessa.

Vilken funktionalitet resp. verktyg har och
hur verktyget passar in och stödjer vår systemutvecklingsprocess
Det är även intressant att få förslag på hur vi kan utveckla vår modell.
Arbetets innehåll
Att genomföra en kartläggning och jämförelse av de främsta testverktygen samt förslag på vilket eller vilka av dessa som kan ses som lämplig att använda inom Trafikverket.

Metod
Diskuteras.

Lämplig utbildning
Systemvetenskaplig eller liknande utbildning. Intresse inom test av system önskvärt.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:
Susanne Lindholm, 0243-755 96, [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.