Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-09

Jämförelse mellan olika former av entreprenader inom järnvägsprojekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet är att belysa effekter och eventuella svårigheter av att handla och genomföra totalentreprenader i samband med järnvägsprojekt.

Bakgrund
En ganska stor del av Sveriges totala ekonomi används för att upphandla entreprenader för olika investeringar och reinvesteringar inom transportsektorn och infrastrukturen. Därför är det viktigt att pengarna används på rätt sätt och så effektivt som möjligt.
Trafikverket (TRV) är en av de största beställare på marknaden och har därför skyldigheten att trygga en så effektiv och billig entreprenadform som möjligt för att få mer väg och järnväg för pengarna.

Arbetets innehåll
Genomföra en jämförelse mellan utförandeentreprenader och totalentreprenader för järnvägsprojekt med hänsyn till följande frågeställningar:

Kan totalentreprenader vara en effektivare entreprenadform inom järnvägssektorn
Krav på beställarens och entreprenörens organisation
Krav på dokumentation, förfrågningsunderlag, funktionsbeskrivningar, mm
Kostnadsjämförelse
Säkerhetskrav och krav från trafiken/driften
Hur regelverket påverkar möjligheten/frihetsgraden för att tillämpa totalentreprenader
Belysa övriga eventuella svårigheter
Arbetet innehåller studier, intervjuer och analyser.

Omfattning och profil
Arbetet är lämpligt för studenter med inriktning inom samhällsbyggnad, ekonomi, mm. Det beräknas omfatta 10 – 20 veckors arbete.

Kontakt:
Alexander Santos Rodriguez
Tfn: 070-762 35 14

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.