Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-12

Samband mellan slipning och Barkhausenvärde på vevaxlar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Hur en vevaxel slipas är av yttersta vikt för att få rätt hållfasthet på den färdiga axeln. Om felaktiga slipparametrar används finns det en risk att det under slipprocessen bildas sprickor eller att axeln blir värmepåverkad och att materialstrukturen påverkas så att hållfastheten på axeln försämras. För att övervaka detta används idag 2 kontrollmetoder, sprickontroll via magnaflux samt Barkhausenkontroll för att kontrollera spänningsbilden i materialet. Barkhausentekniken är en oförstörande metod som bygger på analys av materialets magnetiska egenskaper.
Mål
God kunskap om sambanden mellan de olika parametrarna i tillverkningen och utfallet i Barkhausmätningen för att ge kunskap till hur Scanias vevaxlar ska specificeras. Utarbeta förslag till vad som ska mätas och hur ofta.Fel! Hittar inte referenskälla.
Uppdrag
Hitta samband mellan mätvärden i Barkhausen och slipparametrar för att kunna optimera slipprocessen mot bästa hållfasthet.

Förslag till upplägg:
1. Kartlägga samband mellan Barkhausenvärden efter slipning samt förekomst av sprickor. Utnytta mätdata som skapas i dagligen
2. Kartlägga Barkhausennivåer för olika typer av vevaxlar (5, 6 och 8 cylindrar) samt vilka parametrar i slipningen som påverkar värdena.
3. Utarbeta förslag till vad som ska mätas och hur ofta utifrån kartläggningar ovan
Utbildning och tidplan
Utbildning/inriktning: Teknisk högskoleutbildning 300HP, inriktning mot materialteknik eller teknisk fysik
Antal studerande: 1 - 2
Start: HT 2011 alt VT 2012
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner:
Sven-Eric Stenfors gruppchef materialteknik
[email protected] tel:08-553 81187
Jonas Zetterlund Produktionsteknisk chef motorproduktion
[email protected] tel: 08-553 89818

Ansökan skickas till
Ansökan märkt “PU-11-39“ skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betyg.

Sista ansökningsdag
2011-11-21


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.