Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-13

Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
EXAMENSARBETE

Los Alamos National Laboratory
i
New Mexico, USA

Vad? – Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle
I samarbete med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Los Alamos National Laboratory (LANL) genomför Uppsala Universitet ett arbete med att utveckla mätmetoder för att karaktärisera använt kärnbränsle. Syftet med arbetet är att dels genomföra inventering av befintliga mätmetoders möjligheter och prestanda och dela utveckla nya metoder, anpassade för den planerade anläggningen där SKB skall kapsla in det använda bränslet inför djupförvaret.

Hur? – Simuleringar, analys och experimentella tester
Examensarbetet innefattar arbete med simuleringsverktyg för att simulera det bränslet som skall kapslas in med avseende på de parametrar som man kan mäta med olika tekniker. Arbetet kan även innefatta arbete med att genomföra praktiska testmätningar med befintliga instrument för att verifiera simuleringarna. Tidigare erfarenheter av experimentella mätmetoder och programmeringsverktyg är meriterande men inte ett krav.

Var och när? – I Uppsala och USA vintern 2011/2012
Arbetet är avsett att genomföras både vid Uppsala universitet och i New Mexico, USA. Uppstart av projektet kommer ske under ett par månaders tid vid avdelningen för tillämpad kärnfysik och därefter följer ca 3 månaders vistelse på LANL. Möjligheter finns till förlängning av projektet i ett doktorandarbete, både i Uppsala och på LANL.

Vem? – Du…
…som läser ett mastersprogram inom fysik eller teknik och som tycker att nukleära mätningar är intressant och som gärna tillbringar några månader på en av USA:s mest välrenommerade forskningsanstalter.

Kontakt:
För mer information, kontakta Sophie Grape (Tfn: 018 – 471 5842) eller Peter Jansson (Tfn: 018 – 471 5841) vid Institutionen för Fysik och Astronomi och Avdelningen för Tillämpad Kärnfysik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.