Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-15

Livscykelsunderhållsplanering för hållbara bostäder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet syftar till att utveckla nya så kallade livscykelsunderhållsplaner för utvalda bostadsrättsföreningar. Dessa planer kombinerar budgetkostnader för underhållsåtgärder, LCC kostnader samt en prognos för energianvändningen i byggnaden och byggnadens miljöprestanda under planens tidsram. Målet är att underlätta föreningens långsiktiga budget- och åtgärdsplanering för energieffektivisering, övriga nödvändiga underhållsåtgärder och förbättring av miljöprestanda enligt det nya miljöbedömningsverktyget Miljöbyggnad. Nya livscykelsunderhållsplanerna skapas med underlag i analys över föreningens nuvarande underhålls-, energi- och miljöplaner, investeringsstrategier samt ledningsprocesser. De planerna ska innehålla ett datoriserat verktyg (anpassat mot befintliga förvaltningsverktyg) som prognostiserar viktiga nyckeltal för föreningen (ekonomiska, mijlömässiga och tekniska) under planens tidsram. Rekommendationer för anpassning av befintliga ledningsprocesser och rutiner för tillämpning av verktyg ska också upprättas.

Arbetet ska omfatta en litteratursökning, inklusive litteratur från deltagande föreningar såsom årsredovisningar, ekonomiska planer, underhållsplaner och miljö- och energiledningsplaner, men också från övriga publicerade arbete inom området. En viktig del i arbetet kommer också att vara intervjuer med viktiga beslutsfattare och tjänstemän i processen, såsom styrelsemedlemmar och professionella rådgivare till föreningen. Ideen med intervjuerna är att kunna beskriva och förstå hur dessa nya verktyg ska upprättas för att kunna gestöd till människorna i processen.

Resultat kommer att bestå av ett datoriserat verktyg samt en examenarbetsrapport inklusive inledande rekommendationer för tillämpning av metodiken. Resultat kommer att vara viktiga för hur Riksbyggens föreningar jobbar med miljöfrågor.

Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med sakkunniga på Riksbyggen, och kommer att vara inom ämnet miljöstrategisk analys, med handledning från avdelningen för miljöstrategisk analys, KTH.

Vi söker en driven student i ett civilingenjörsprogram (eller liknande), med erfarenhet av energiberäkning för byggnader, byggnadsunderhåll och ett stort miljöengagemang.

Intresserade ska skicka ett CV med följebrev till [email protected] .  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.