Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-16

Balansering av vindkraft i det nordiska elsystemet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
EU har satt upp ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser fram till 2020. För att uppnå dessa mål kommer det bland annat behövas stora investeringar i förnybar elproduktionen eller annan elproduktion med låga utsläpp. En betydande del av dessa investeringar kommer förmodligen att göras i vindkraft – t.ex. har Energimyndigheten föreslagit en planeringsram att det till år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft med en årlig elproduktion på ungefär 30 TWh, vilket motsvarar en installerad effekt i vindkraften på ungefär 12 000 MW (vilket ska jämföras med att det i slutet av år 2010 fanns 2 163 MW vindkraft i Sverige). En sådan storskalig utbyggnad av en kontinuerligt varierande elproduktion skulle naturligtvis innebära ökade krav på elsystemets förmåga att upprätthålla balansen mellan produktion och konsumtion. Tanken med detta projekt är att studera det nordiska elsystemets förmåga att balansera stora volymer vindkraft.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.