Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-03

Mätning av tunna skikt i laminat

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det smarta alternativet.
Scalae är sydsveriges mesta produktutvecklingsföretag med holistisk syn på utveckling, innovation och resultat samt egen produktion och kvalificerad kunskap inom alla tekniska discipliner, marknad och management.
Scalae utför kompletta produktutvecklingsuppdrag där vi på ett naturligt sätt sammankopplar marknadsvärden med teknisk prestanda. Vi kallar det: Marknadsinriktad teknikutveckling™

1 Bakgrund
Scalae har på uppdrag av ett större livsmedelsföretag i Lundaregionen utvecklat en maskin för att optiskt mäta mycket små (µm) tjocklekar på de olika delarna i ett laminat.
2 Omfattning
Examensarbetets omfattning är 20 veckors arbete för 2 studenter.
3 Syfte
Examensarbetets syfte är att maximera prestanda i maskinen utifrån givna förutsättningar. Det finns en stor potential att utveckla repeterbarhet och kvalitet .
4 Problemanalys
Maskinens repeternoggranhet och kvaliteten på mätningen kan utvecklas. Detta kan ske på flera olika sätt och examensarbetet skall beskriva dessa.
Idag styrs maskinen av en PLC och en PC och komponenterna består av ett antal motorer, mikroskop, skärhuvud m.m.. All styrning, mätning och analys sker från mjukvara skriven i C#. Utmaningarna består i att få systemet som helhet att fungera optimalt och utveckla den optiska mättekniken och mjukvarubaserade bildbehandlingen. Systemet som helhet använder sig även av tekniker som datafångst, sensorteknik, presentation av mätvärden, mikroskopi och mikroanalys.
5 Tillvägagångssätt
Följande delar skall genomföras:
• Genomgång av befintlig lösning
• Framtagande av underlag för ny lösning
• Implementation och införande av ny lösning
• Genomföra test enligt protokoll
• Rapport
6 Mål
Examensarbetets mål är att genom ett acceptanstest visa att maskinen möter kraven och i rapporten redovisa arbetet fram till målet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.