Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-03

Design av ljudinteraktion för krävande situationer – konstnärlig tillämpning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet går ut på att designa, bygga och testa expressiva gränssnitt för konstnärliga sammanhang. Gränssnitten kan baseras på hårdvara med sensorer, t.ex. Arduino eller motion capture-system, och programmering av mjukvara. Fokus kan även vara på ljudet i interaktionen.

Forskningsområdet ljudinteraktion berör aktiviteter där ljud är en del av återkopplingen från en handling. Exempel på detta är alla musikinstrument, systemljud från datorn, och fysisk hantering av vardagliga föremål.

Ljudinteraktion är ett kärnområde inom Sound and Music Computing (www.smcnetwork.org). I musiktillämpningar finns flera faktorer som ställer hårda krav på design, t.ex. kan det vara tidskritiska moment eller konstnärliga hänsyn.

Arbetet kan anpassas beroende på bakgrund och intresse.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.