Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-03

Design av ljudinteraktion för krävande situationer – klinisk tillämpning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet går ut på att designa, bygga och testa expressiva ljudleksaker för barn med rörelsehinder, hörselnedsättningar, kognitiva nedsättningar, eller kombinationer av dessa. Leksakerna baseras på hårdvara med sensorer, t.ex. Arduino eller motion capture-system, och programmering av mjukvara.

Forskningsområdet ljudinteraktion berör aktiviteter där ljud är en del av återkopplingen från en handling. Exempel på detta är alla musikinstrument, systemljud från datorn, och fysisk hantering av vardagliga föremål.

Ljudinteraktion är, förutom att vara ett naturligt verktyg i kommunikation, en viktig bricka i barns kognitiva utveckling. Sambandet mellan en rörelse och vilket ljud den åstadkommer bygger upp förståelsen av kausalitet, eller orsak-effekt.

Arbetet kan anpassas beroende på bakgrund och intresse.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.