Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-05

Functional Safety - Utvecklingsprocesser för hårdvara och mjukvara

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Säkerhet är en av dom viktigaste egenskaper inom framtida fordonsutveckling. Ny funktionalitet inom förarstöd, fordonsdynamik, aktiva och passiva säkerhetssystem handlar till stor del om produktutveckling där fokus är just säkerhet. Samtidigt finns en trend av ökad komplexitet, större mängd mjukvara, och fler sensorer och aktuatorer, vilket gör att det finns en ökad risk för mjukvarufel och hårdvarufel. Allt detta gör att det finns ett stärkt behov av utvecklingsprocesser som tydligt leder till säkra system.

Området Functional Safety handlar om säkerhet hos system som innehåller elektronik och mjukvara. I en nyutkommen standard, ISO26262, finns ett en utvecklingsprocess som innebär:
• tänka på säkerhet under hela livscykeln av produkten
• klassa system i olika säkerhetsklasser, så kallade ”Automotive Safety Integrity Levels”
• systemets kravställning avseende säkerhet baseras på den tilldelade säkerhetsklassen
• arbetssätt, tex granskning och testning, anpassas efter den tilldelade säkerhetsklassen

Uppdragsbeskrivning:
Scania har nu startat ett initiativ för att förstärka sitt arbete inom functional safety. I samband med detta annonserar vi ut ett detta exjobb som handlar om:
• undersöka Scanias utvecklingsprocesser och göra jämförelse och gapanalys mot standarden ISO26262
• undersöka hur Scanias utvecklingsprocesser kan anpassas för att garantera utveckling av säkra system
• fallstudie av mjuk- och hårdvara för något av Scanias styrsystem , tex motorstyrsystemet
Utbildning/linje/inriktning: Lämplig bakgrund är studier på civilingenjörsprogram.
Antal studerande: Vi ser gärna att exjobbare jobbar i par av två
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare:
Kontaktperson är Mattias Nyberg, tel 070-7883736, email [email protected]

Exjobbet kommer att ske i Södertälje och Scania kan oftast hjälpa till med tillfällig bostad om behov finns.

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-53” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.