Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-06

Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
LärCentrum är en mötesplats för studier och kompetensutveckling i Östersunds kommun. Det är också en motor i det lokala och regionala utvecklingsarbetet. Den kommunala vuxenutbildningen har de senaste åren genomgått många och grundläggande förändringar. Via Lärcentrum kan vuxenstuderande välja på mer än 500 kurser och program i gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, såväl praktiska som teoretiska utbildningar. Via Lärcentrum är det också möjligt att läsa högskolekurser och program på distans. LärCentrum är också en plattform för samverkan mellan länets kommuner gällande det vuxna lärandet.

LärCentrum har ett flertal frågor som de är intresserade av att få belysta. Här är en lista med förslag till uppsatsämnen:

- Hur fungerar utbildningen i Svenska för invandrare (SFI)?
- Uppföljning: Vad gör de som gick Svenska för invandrare (SFI) i Östersund för tio år sedan? Hur har det gått? Var bor de? Hur många bor kvar i Östersund?
- Uppföljning: Vad gör de som gick teoretiska kurser inom Östersunds vuxenutbildning för tio år sedan? Hur har det gått? Var bor de? Hur många bor kvar i Östersund?
- Uppföljning: Vad gör de som gick yrkesutbildning inom Östersunds vuxenutbildning för tio år sedan? Hur har det gått? Var bor de? Hur många bor kvar i Östersund?
- Hur väl stämmer vuxenutbildningens yrkeskurser med arbetsmarknadens behov i Östersund? En studie bakåt i tiden och en titt in i framtiden.
- Hur ser kursdeltagarna på Östersunds vuxenutbildning?
- Analys av behovet av stödfunktioner, exempelvis specialpedagog och kurator, inom vuxenutbildningen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.