Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-10

Rättsutredning av grundläggande behov inom assistansen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker en juriststudent som vill hjälpa oss att göra en rättslägesanalys av gällande rätt inom assistansersättningen. Det har skett stora förändringar inom begreppen grundläggande behov och övriga behov som styr om man är berättigad till statlig eller kommunal assistansersättning. Det är ett spännande område med mycket dynamik som behöver en ordentlig genomgång. Rättsfallen ger en sida av saken, lagen en anna och försäkringskassans vägledning ytterligare en. Vad gäller?
Om du brinner för socialförsäkringsrätt och humana frågor är du den student vi söker.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.