Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-10

Utveckla app/webbsida för utställning på Observatoriemuseet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under hösten 2011-2012 kommer Observatoriemuseet att visa en utställning om den svenske kemisten Berzelius. Forskare i medieteknik på Södertörns högskola och Mobile Life Centre följer utställningsarbetet och planerar att undersöka hur ny teknik kan tillämpas för att förstärka utställningsupplevelsen. Den tänkta appen är riktad mot gymnasieelever. Idén är att dela fotografier som eleverna tar under utställningen och delar via en app/webbsida. Webbsidan är navet i tjänsten där man kan ladda upp sina bilder och upplevelser från utställningen samt dela dem med andra. Målet är att skapa en fungerande applikation för iPhone samt en webbsida som kan användas under utställningstiden och kommer att utvärderas som ett led i forskningsprojektet.
Konceptdesignen samt interaktionen på webbsidan är utvecklade i html5 CSS och javascript. I uppgiften ingår att utveckla databas samt programmera, lämpligt huvudämne är datalogi, data- och systemvetenskap, informatik, medieteknik etc. Det är särskilt meriterande med kunskaper i användbarhet/interaktionsdesign.
Utställningen om Berzelius är framtagen av Kungl Vetenskapsakademien som ansvarar för nobelpriset i fysik och kemi. Utställningen har koppling till det internationella kemiåret 2011. Exjobbet kommer att utföras i nära samarbete med lektor Maria Normark och doktorand Markus Westerlund från Södertörns högskola samt Observatoriemuseet.
Projektet ska påbörjas under hösten 2011.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.