Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-10

Modellbaserad analys av rörelsemönster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Rörelser kan detekteras med sensorer som accelerometrar och gyron. Då alla sensorer har osäkerheter kan estimeringen av en rörelse förbättras genom filtrering mot en modell av processen.

Arbetsbeskrivning:
Syftet med detta examensarbete är att utifrån mätdata och en modell av en persons rörelsemönster estimera personens förflyttning. En central del i arbetet blir därför att skapa de modeller som ska användas vid estimeringen. Du kommer att presentera arbetet både som en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Momenten i arbetet består av att:
- Modellera rörelsemönster vid gång
- Modellera rörelsemönster vid löpning, gång i sidled etc.
- Filtrera mätdata mot framarbetade modeller för att estimera en persons förflyttning

Kvalifikationer/Lämplig utbildningsinriktning:
Civilingenjörsnivå med inriktning signalbehandling,reglerteknik eller motsvarande.
Riktar sig främst till E, F, Y studenter, men även andra som matchar inriktningen som nämnts ovan.

För mer information kontakta:
Fredrik Lundh (sektionschef)
Tel: 08-58085668

Daniel Hellberg (handledare)
Tel: 08-58084334


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.