Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-13

Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Saab Aeronautics fokuserar på den militära marknaden och utnyttjar sitt kunnande inom systemintegration för att vara en bra nationell och internationell leverantör av system, delsystem och tjänster. Systemansvaret för Gripen är centralt liksom fokus på internationellt samarbete för framtida flygsystem.
Exjobb: Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik.


Bakgrund
Inom området för beslutsstöd pågår intensiv utveckling för framtidens Gripen. Beslutstödet är ett viktigt system i ett modernt militärt stridsflygplan, och det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Den stora mängd information som kommer från till exempel sensorer och datalänkar sorteras och filtreras i beslutstödssystemet. Det möjliggör en presentation av just den informationen som piloten behöver för att kunna fatta snabba och korrekta beslut.

En avgörande komponent för ett fungerande beslutsstöd är identifiering av mål. Sensorer (till exempel radar, IRST och radarvarnare) detekterar och följer flera mål samtidigt. Målföljning sker med så kallade följefilter som skattar målets position och hastighet. För en bra situationsuppfattning räcker det emellertid inte med position och hastighet, utan man behöver information om vilken klass (till exempel jakt eller attack) eller till och med typ av plattform (Gripen, F-16 etc.) det handlar om. Ett intressant sätt att skatta klass/typ av objekt är att studera till exempel objektets fart och höjd. Givet kännedom om begränsningar hos vissa typer av plattformar kan man sluta sig till vilken/vilka klasser/typer ett visst objekt måste höra till.

Syftet med examensarbetet är att studera och utvärdera en eller flera metoder för att klassificera plattformar med hjälp av skattad position och hastighet. På ett naturligt sätt blir klassificeringen en skattning i sig eftersom den baseras på skattade positioner och hastigheter. Dessutom blir klassificeringen ofta tvetydig eftersom till exempel en viss fart och höjd passar in på flera typer av flygplan. Det finns flera olika metoder som alla skiljer sig åt till exempel när det gäller detaljnivån hos rörelsemodellerna. Vilken eller vilka metoder som är intressanta att tillämpa får vi komma fram till gemensamt.

Utvärdering sker i Matlab företrädesvis genom att utnyttja existerande simuleringsmiljö.


Kvalifikationer
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng utförd av 1 person från civilingenjörsprogrammet med goda kunskaper i modellbaserad signalbehandling.

Startdatum: Januari 2012, eller tidigare.

För mer information kontakta:
Per-Johan Nordlund, tfn 013-183930, [email protected]
Sören Molander, tfn 013-184586, [email protected]
Sista ansökningsdag
2011-12-01  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.