Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-14

Vattenundersökning, utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Falu Återvinning har fått nytt tillstånd för utökade aktiviteter. Det nya tillståndet omfattar bl. a kompostering av rötslam, produktion av anläggningsjord samt krossning av betong och asfalt. Med de nya aktiviteterna ökar behovet av nya ytor på anläggningen och aktiviteterna påverkar också vattenkvaliteten. Vattenkontrollen i befintligt kontrollprogram på Falu Återvinning omfattar provtagning av lak-, grund- och ytvatten.

Det här examensarbetet innebär en utveckling av Falu Återvinnings kontrollprogram för vatten.

Falu Energi & Vatten är ett kommunalägt bolag som ligger i framkant när det gäller klimat– och energi frågor. Våra verksamhetsområden elnät, fjärrvärme, kraftproduktion, stadsnät, avfall samt vatten och avlopp är en viktig del av infrastrukturen i Falu Kommun. Idag är vi cirka 160 anställda. Inom verksamhetsområdet Avfall är vi ca 30 anställda.

Mål
Analys av befintligt kontrollprogram. Förslag till utveckling av framför allt kontroller av dagvatten inklusive provtagningspunkter.

Utbildning/linje/inriktning
Bygg, Miljöteknik eller Vattenkemi

Kontaktperson och handledare
Melviana Hedén, utvecklingsingenjör, 023-77 46 76/073 068 05 06, [email protected]

Beräknad tidsåtgång: 10 veckor (15 hp/tidigare 10 poäng)
Startdatum: mars/april 2012  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.