Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-14

Industriell riskhantering i Android

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En tillverkande industri har 1000- tals händelser årligen som innebär att riskbedömning behöver skapas, uppdateras, stämmas av och återfinnas. Uppgiften består i att analysera processen i ett typiskt kundfall och föreslå funktionalitet i en PEK-PC/databas som skulle underlätta processen för effektivt genomförande och uppföljning av en riskbedömning. Följande delar kan tänkas ingå i arbetet:
1. Analysera källor ute hos våra kunder i dag som kan innebära att en riskbedömning behöver skapas följas upp eller uppdateras utifrån ett projekt fokus? Vilket är informationsbehovet hos den enskilde användaren/projektledaren. Vad är användarfall, testfallen och hur ser informationsflödet ut. Vilket är behovet av semantisk, teknisk och organisatorisk interoperabilitet?
2. Analysera vilken funktionalitet ett verktyg i Pek PC minst skall ha för att uppfylla industrins krav på användbarhet?
3. Hur öka sökbarheten bland riskvektorerna? Klustring, kategorisering eller annat?
4. Implementera en prototyp i Java till en Android pek-PC (Samsung Galaxy Tab).
5. Utvärdera prototypen
Goda kunskaper i Java och Svenska är önskvärd

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.