Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-20

Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool"

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade
supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system
och plattformar under hela livscykeln.
Planering, projektering och etablering av läger utomlands är komplext och kräver väl genomtänkta
systemlösningar då organisatoriska och yttre förhållande måste samordnas.
Idag utgörs stödet till projektörer av främst utländska direktiv och handböcker. Underlaget är inte
sammanställt och ger en dålig bild av hur verksamheten passar in tillsammans. Därför finns det ett behov av
ökad visualisering, som ett stöd för att enkelt och snabbt få vägledning och därigenom föreslå lämpliga
funktionslösningar.
Din roll
Målet med examensarbetet är att ta fram en applikation baserat på exempelvis Google Sketch Up, eller en
annan fri programvara.
Dessa skall tillsammans stödja arbetet genom att:
*ta fram ett program med en översiktlig disposition över områdets topografiska och lokala förhållande
samt med de samband och krav som programmet kräver. Knytning mot Google Earth kan vara en
möjlighet.
*ta fram systembeskrivningar för att kunna mäta in markarbete, infrastrukturer och olika funktioners läge,
exempelvis skydd, vägar och planer, vatten-, och avlopp, strömförsörjning, ammunitionshanterig
*ta fram olika begränsnings-, och skyddsområde, kunna kalkylera olika funktioner och bryta ned det i s.k.
styckelista eller Bill Of Material (BOM)
Examensarbetet omfattar bland annat att utveckla olika moduler med begränsningsområden och med
stycklista, och att modulerna baseras på ritningar i .dwg eller .pdf.
Dina kvalifikationer
Vi söker en blivande civilingenjör, gärna med inriktning datateknik och eller fysisk planering. Tidigare
erfarenhet av applikationsveckling är meriterande.
Vi ser att du behärskar både engelska och svenska i både tal och skrift.
Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som
medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje
människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva
arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig
från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar,
anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har 13 300
medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära
20 procent av omsättningen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.