Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-24

Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

I utvecklingen av befintliga och framtida markradarsystem är tillförlitlighet en viktig faktor. Avgörande för livslängden/tillförlitligheten hos elektronik är strängheten och varaktigheten på olika miljöfaktorer t.ex. temperatur, fukt och vibrationer.
Vid specificering och provning av produkter med avseende på mekanisk miljö används normalt värden och metoder från internationella standarder t.ex. MIL-STD 810G eller DEFSTAN.
Det är av intresse att ta fram de verkliga miljöerna för att jämföra dess stränghet med den som ges via internationella standarder samt analysera hur skillnader skulle kunna påverka en prediktering av livslängden.
Nedanstående projektförslag avser att kartlägga vibrationsmiljön och de responsfunktioner som råder i ett typiskt marksystem samt jämföra resultatet med dem som finns angivna i några civila och militära standarder. Utgångspunkten i denna jämförelse är stränghet och varaktighet hos vibrationsmiljön för att ge en bild av hur dessa påverkar en prognos på livslängden i de olika fallen.

Målet är att:
• Inventera några standarder för vibrationsmiljö för att ange deras användbarhet när det gäller analys/prov av produkters livslängd.
• Kartlägga samband mellan tillförlitlighet, driftsprofil och vibrationsmiljö i några standarder
• Kartlägga den verkliga miljön i ett typiskt markradarsystem tillsammans med en driftsprofil för att jämföra resultatet med standarder

Projektet omfattar:
• Inventering av standarder för vibrationsmiljö och samt urval av några som tas med i studien.
• Utvärdering av livslängdsaspekten i respektive standard
• Sammanställning och analys av varaktigheten hos vibrationsnivåer för olika driftsfall för ett typiskt mobilt radarsystem
• Uppmätning av vibrationsnivåer i på olika ställen i radarhyddan för olika fall.
• Beskrivning av responsfunktioner mellan exciterad nivå och olika enheter och placeringar i hyddan
• Karakterisering av vibrationsmiljö och val av presentation i form av exempelvis spektraldensitet samt formulering av lämplig provtid med förhöjd nivå och förkortad varaktighet
• Jämföra uppmätta resultat och driftsprofiler med dem som ges via standarder
• Försöka utvärdera hur skillnader skulle kunna påverka prognos på livslängden hos enheter / komponenter
• Formulera förslag på provmetoder för olika enheter

Examensarbetet är både är brett och djup men är också öppet att modifiera och/eller avgränsa med hänsyn till intresse och inriktning.

Examensarbetet är tänkt för två studenter med omfattningen motsvarande vardera 30 hp. Vi tror att intresse för tillämpad mekanik och vibrationsteori krävs för att tycka om och lyckas genomföra detta arbete väl.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontaktpersoner
Jan Rydén
tfn: +46 31 794 9404
Torgny Hansson, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 8663

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.