Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-24

Alternativ testmetod för minsprängning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Vi utvecklar och tillverkar radarsystem för luft-och ytövervakning. Radarsystemen kan integreras på fordon liksom på fartyg. Sjöbaserade radarsystem har krav på att klara minsprängning.
Minsprängsproven är indelade i tre viktsklasser.
- Lättvikt
- Mediumvikt
- Tungvikt
Provningarna är definierade i en militär specifikation MIL-S-901D

Lättvikt och mediumvikt proven utför i en lättvikt respektive mediumvikt stötprovningsmaskin.
Stötprovningsmaskinen består i princip av en stor hammare som hissas upp och slår till en platta där provobjektet är monterat.
Tungviktsprovning utförs genom att utföra en kontrollerad sprängning med provobjektet monterat på en flytande plattform.
Nivåerna på accelerationer är inte definierade i specifikationen det är maskinernas uppbyggnad och hur maskinerna används som är specificerat.
Maskinerna för dessa prov är stora och det finns bara ett fåtal i världen. Det finns inga maskiner av denna typ i Sverige.
Detta projekt avser framtagning av alternativ provmetod och alternativ provutrustning med målet att i egen regi kunna utföra minsprängningsprov.
Nyckelorden är flexibilitet, låg kostnad och säkerhet.
Stötresponsen på provobjektet skall så mycket som möjligt likna responsen som fås då provet utförs i original maskinen.
Projektfaser:
• Studera militärstandarden MIL-S-901D för att ansätta den genererade miljön.
• Föreslå alternativa provmetoder
• Förslag på utförande av alternativa provmaskiner
• Utveckla modeller för att kunna jämföra resultat mot provnivåer som anges i standarden MIL-S-901D
• Uppskatta kostnader för alternativa metoder och utrustning
• Redovisa grad av likhet med metod i MIL-S-901D
• Föreslå säkerhetslösningar för utrustningen

Examensarbetet är tänkt för två studenter med omfattningen motsvarande
30 hp vardera.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontaktpersoner
Bernt Norrman
tfn: +46 31 794 8629
Torgny Hansson, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 8663

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.