Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-24

Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
- Regionförbundet i Kalmar län, ett samarbetsorgan för länet tolv kommuner

Bakgrund till uppslaget
- Regionförbundet i Kalmar län driver ett projekt som kom till pga den nya lagstiftningen kring flyktingmottagandet i vilken man går från omhändertagande till arbetslinje (från vänster till höger-politik). Den nya etableringslagen som trädde i kraft i december förra året på regeringens initiativ tar ifrån kommunerna ansvaret för flyktingmottagandet och lägger det över på arbetsförmedlingen, en förskjutning i hur man ska se på flyktingarna. Projektet startade i augusti 2011 och pågår till december 2012. Regionförbundet anordnar samhällsorientering på arabiska, dari och somaliska. Dessa tre språk representerar de största flyktinggrupperna i länet. Till våren kommer vi även ha tigrinja och hazaragi.

Möjliga frågeställningar är t.ex.
1. flyktingmottagandet i historiskt perspektiv: från omhändertagande till arbetslinjen (historia, statsvetenskap, sociologi, socialt arbete)
2. samhällsinformation på lätt svenska eller samhällsorientering på modersmål: fördelar och nackdelar, (lärarutbildningar)
3. kommunernas strategi att hantera den nya lagstiftningen, (organisation, personal)
4. vad händer i klassrummet: svårigheter med utvärdering av utbildningen med anledning av språkbarriärer (lärarutbildningar)
5. läromedel som används (lärarutbildningar)
Regionförbundet är intresserad av en vetenskapligt utförd utvärdering för att fatta beslut kring om man vill fortsätta med projektet, om de deltagande kommunerna är nöjda och om enskilda deltagare känner att deras kunskaper kring Sverige och utvecklats och förbättrats.

Syfte med arbetet
- En vetenskaplig utvärdering av projektet

Gärna arabiska, dari eller somaliska men inte nödvändiga. Svenska fungerar utmärkt!

Kontaktperson
Wirginia Bogatic
Regionförbundet i Kalmar län
0480 44 83 93
070 227 84 04
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.