Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-28

Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Miljötålighetsteknik tillhör området Grundflygplansystem inom Systemutveckling. Den största utmaningen är vidareutveckling av Gripen. Nya intressanta produkter får allt större betydelse, såsom obemannade farkoster av skilda slag och konvertering av Saabs civila flygplan till nya användningsområden. Vi ansvarar för miljöanpassning av apparater, komponenter, yttre laster samt deras installation och integration i flygsystemen, ur miljösynpunkt. Vår sektion består av nio fast anställda varav två kvinnliga ingenjörer. Tre konsulter sitter också och arbetar i vårt team.

Din roll

1 Problemställning

Samtliga apparater i flygplan JAS39 Gripen dimensioneras mot ett lastspektrum samt provas på vibrator för en specificerad vibrationsmiljö.

Syftet med dimensioneringen mot ett lastspektrum är att visa att apparatens infästningsdetaljer och chassi tål de manöver- och vibrationslaster som apparaten kommer att utsättas för under dess livslängd i flygplanet. Syftet med vibrationsprovet är detsamma men också att verifiera att apparatens inre delar (kretskort, komponenter, mm) tål vibrationsmiljön i flygplanet.

Olika apparater har olika last- och vibrationskrav beroende på placering i flygplanet. Frågeställningen är om vibrationsprovet kan anses täcka lastspektrumet givet en viss apparatplacering.

2 Uppgift

Lastspektrum definieras som masslaster verkande i apparatens tyngdpunkt. Vibrationsmiljön definieras som ett vibrationstäthetsspektrum som verkar i underlaget och vidare inpå apparaten via dess infästningar. Uppgiften består i att utveckla och verifiera beräkningsmetodik för att jämföra verkan av dessa på en apparat. Med ett sådant verktyg kan sedan frågeställningen i 1 ovan besvaras.

3 Genomförande

Utveckla en modell för jämförelse mellan last- och vibrationsspektrum. Utgångspunkten är de last- och vibrationskrav på apparater som ställs inom Saabs verksamhet.

Apparaten approximeras med ett mass-fjäder-system, ett s.k. enfrihetsgradssystem. Enfrihetsgradssystemet utsätts för masslaster enl specificerat lastspektrum resp vibrationsmiljö enl specificerat vibrationsspektrum. Verkan av dessa jämförs ur utmattningssynpunkt. Beräkningsmetodiken ska resultera i en beräkningsmodell, föredragsvis skriven i MATLAB.

Beräkningsmetodiken verifieras med prov i hållfprovningsmaskin resp på vibrator. Definition av provets arrangemang och utförande ingår i examensuppgiften.

3 Övrigt

Saab i Linköping erbjuder arbetsplats, dator med tillgång till Saabs program för beräkning och rapportering, handledning, provningslabb och labpersonal.

4 Kontaktpersoner

Kjell Andersson tel 0734-185909 [email protected]
Plamen Najdenov tel 013-182465 [email protected]

Dina kvalifikationer
Din bakgrund är blivande civilingenjör inom maskinteknik, teknisk fysik alternativt farkostteknik gärna med inriktning hållfasthetslära och/eller mätteknik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.