Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-31

Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skanovas förmåga att göra nätutbyggnader påverkas av vinterklimatet vilket innebär att nyanläggningar inte kan göras till kostnader som är försvarbara.

Vi söker nu en eller två studenter för examensarbetet.

Beskrivning av uppdraget
Målet med uppdraget är att undersöka och föreslå åtgärder som begränsar påverkan av tjäle vid kundleveranser. Utöver detta skapa en samlad bild över möjligheter som finns inom området både nationellt som internationellt (Norden).

Vilket resultat vill vi uppnå med examensarbetet
•Skapa en samlad bild över dagens situation. Volymer, kostnader, statistik, ”normalår”, kundnöjdhet mm
•En sammanställning inom områdena metoder, arbetssätt, hjälpmedel, kompetens vid tjältining. SWOT-analys med fördelar, nackdelar, kostnader, risker mm
•För Skanovas infrastruktur/anläggningar göra en inventering av möjliga åtgärder för att minimera påverkan av kyla, snö, tjäle, isproppar. Förslag på åtgärder tas fram tex hur kan vi påverka våra anläggningar, omgivande markkonstruktion, finns det geografiska aspekter

Din profil
•Teknisk högskola – civilingenjör inom väg & vatten (mark & anläggning) sista års student.
•Men även el/tele inriktning kan fungera precis som blivande högskoleingenjör inom samma kompetensområde som ovan.

Ort var examensarbetet ska utföras
Vår handledare finns i Malmö, vilket gör Lund (Helsingborg/Halmstad) som 1a alternativ.

Tidsperiod
Vi önskar att examensarbetet utförs under hösten och vintern 2011/12.

Vill du veta mer
För mer information kontakta Lena Steffner; 070-5279919 eller [email protected]

Din ansökan
Bifoga din meritförteckning/CV, betygsutdrag från kurser i ditt ingenjörsprogram och kort beskrivning om varför du är intresserad av examensarbetet.
Din ansökan senast den 21 november 2011 via http://www.teliasonera.com/careers/apply-for-a-job/open-positions/
(Examensarbeten ligger i vår jobblista)

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.