Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-01

Inköpsstrategi för Korsnäs MRO-artiklar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om Korsnäs
Korsnäs är en av landets ledande tillverkare av kartong och papper avsedda för användare med mycket höga krav på effektiva, kreativa och funktionella förpackningslösningar huvudsakligen inom konsumentvaruområdet. Våra produkter baseras på förnyelsebar vedråvara och vi hjälper dagligen kunder världen över att hushålla med resurser, utveckla varumärken och öka lönsamheten. Tillverkning sker vid företagets tre produktionsanläggningar med integrerad massatillverkning. Korsnäs har en total produktionskapacitet på 1,1 miljoner ton kartong och papper per år. Cirka 90 procent av försäljningen exporteras. Korsnäs har 1800 anställda, omsätter 8 178 Mkr (2010) och är ett helägt Kinneviksbolag.

Bakgrund
Korsnäs Inköpsavdelning har 11 medarbetare och ansvarar för inköp av produkter och tjänster till ett värde på mer än tre miljarder kronor. Hit hör kategorin MRO (Maintenance, Repairs and Operations) som omfattar artiklar för ca 200 miljoner kronor per år.

Styrningsgraden av MRO-kategorin och kontrollen över kostnaderna är inte tillräckligt hög och många artiklar och leverantörer har inte blivit ordentligt konkurrensutsatta på länge. Dessutom saknas en djupgående strategi för hur MRO-kategorin ska hanteras. Därför söker vi nu en student som är intresserad av inköp för att hjälpa oss analysera MRO-kategorin och ta fram en passande strategi.

Uppdragsbeskrivning
•Ta fram en spendanalys av MRO-kategorin
•Undersöka vilka strategier som andra företag varit framgångsrika med för liknande inköpskategorier
•Presentera nuläge och förslag till strategi för kategorin

Visst resande kommer ingå i uppdraget för att besöka Korsnäs olika bruk samt eventuellt även för faktainsamling på andra företag.

Utbildning/linje/inriktning
Ingenjör eller ekonom med intresse för inköp.

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktperson
Olof Friman, 026-151183. [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.