Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-04

Metodikutveckling återkommande helhetsbedömning av säkerheten i kärnkraftverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom kärnkraftbranschen ska man enligt krav från myndigheten SSM vart tionde år lämna in en väl underbyggd redovisning av att man bedriver en säker verksamhet och har en säker anläggning. Denna redovisning ska även innehålla en redogörelse för att anläggningsägaren kan driva verksamheten vidare på ett säkert sätt under perioden fram till nästa bedömningstillfälle. Internationellt benämnes denna redovisning Periodic Safety Review, PSR.

SSM:s föreskrifter föreskriver att 17 olika områden ska bedömas i en PSR. Dessa omfattar bl a anläggningens konstruktion, säkerhetsredovisningen, strålskyddet, anläggnings-dokumentationen, organisation och kompetens samt underhåll och anläggningens åldrande. Intressant för de kommande PSR:erna i Sverige är att flera utav anläggningarna passerar sin ursprungliga tekniska livslängd, vilket innebär att områden såsom underhåll och åldrande kommer att få extra fokus. Både International Atomic Energy Agency, IAEA och den amerikanska kärnkraftmyndigheten Nuclear Regulatory Commission, NRC har gett ut både kravställande och rekommenderande dokument map PSR:er.

Examensarbetet:
Under de senaste åren har Solvina arbetat intensivt med att utveckla och tillämpa en safety case-baserad metodik, kallad SQAD (Safety and Quality Assurance and Demonstration), för att säkerställa kvalitet och säkerhet i samband med stora anläggningsändringar inom kärnkraften. Safety case-metodiken är internationellt etablerad och bygger på identifierandet av ett huvudpåstående med avseende på säkerhet som delas upp i underpåståenden vilka sedan ska bevisas uppfyllda på delnivå innan helheten knyts samman.

Solvina vill i detta examensarbete undersöka möjligheten att tillämpa SQAD-metodiken på PSR:en för att tydliggöra vad som ska ingå i redovisningen, ta fram en safety case-struktur för de 17 områdena som ska ingå i PSR:en samt dokumentera metodiken kring hur man bör arbeta med PSR:en ur detta perspektiv.

Vi söker dig som:
- Läser till civilingenjör
- Är intresserad av kärnkraft
- Är intresserad av helheten, dvs av både tekniken i ett kärnkraftverk och verksamheten kring denna
- Är strukturerad, initiativrik, drivande och kan arbeta självständigt

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.