Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-04

Jämförelsestudie av tillämpningen av Safety mellan olika verksamheter och länder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Safety Case är en metodik som används för att redovisa säkerhet och kvalitét. Den används bl.a. inom IT och programvarurelaterade projekt i olika branscher såsom flyg, kärnkraft och offshore.

I några länder är säkerhetsredovisning genom Safety Case ett krav från tillståndsgivande myndigheter inom säkerhetskritiska verksamheter såsom kärnkraft och offshore. Exempel på sådana länder är England där tillämpning av Safety Case har en lång tradition men även Norge där det används inom främst offshorebranschen. I Sverige finns idag inga generella krav på att Safety Case måste användas inom säkerhetskritiska verksamheter men Solvina har insett behovet av en sådan redovisning och har därför tagit initiativ till att tillämpa Safety Case. Hitintills har Solvina tillämpat Safety Case på ett antal större moderniseringsprojekt inom den svenska kärnkraftsindustrin med gott resultat.

EXAMENSARBETET:
Vi vill fortsätta utveckla Safety Case-metodiken genom att studera hur metodiken tillämpas inom andra verksamheter och undersöka hur erfarenheter från dessa kan återföras till vår tillämpning av Safety Case. Av intresse är också att undersöka hur metodiken tillämpas i andra länder där den har en mer central roll mot tillsynsmyndigheter och tillståndsgivare.

OMFATTNING: 30 högskolepoäng.

Vi söker dig som:
- Läser till civilingenjör
- Vill fördjupa ditt kunnande inom säkerhetshantering
- Är intresserad av någon av de branscherna som skall undersökas
- Är initiativrik, drivande och kan arbeta självständigt

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.