Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-14

Spännande exjobb inom tiddsserieanalys/maskininlärning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Benchmarking Alliance tillhandahåller ett webbaserat system för daglig benchmarking av nyckeltal inom hotellbranschen. Vi har i dagsläget c:a 600 hotell i Sverige och Norge anslutna till vårt system, och samlar varje dag in uppgifter om beläggning och intäkter för dessa.

Genom vår datainsamling har vi över tiden ackumulerat stora mängder statistik för våra medlemshotell, och skulle nu vilja använda dessa siffror för att göra prognoser in i framtiden inom ramen för ett examensarbete.

Examensarbetet går ut på att välja samt utvärdera några olika statistiska modeller för prognostisering av hotellintäkter och –beläggning, baserat på befintlig historik. Utöver de siffror som redan finns i vår databas kan det vara aktuellt att samla in relevant underlag från t.ex. konjunkturinstitutet.

Vi tror att en lämplig bakgrund för examensarbetet är civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, datateknik, industriell ekonomi eller liknande, men även andra utbildningar kan komma ifråga. Du bör ha goda kunskaper inom

* Matematisk statistik och regressionsanalys
• Tidsserieanalys och/eller maskininlärningstekniker
• Lämpligt programmeringsspråk för statistisk behandling, såsom STATA, MatLab el dyl
• Kunskaper inom .NET-programmering är starkt meriterande

Marknadsmässig ersättning utgår.

För frågor om examensarbetet, vänligen kontakta Jens Bäckbom på [email protected] eller telefon 070-3444394. Senaste ansökningsdatum för examensarbetet är 10 december, men vi tillsätter platsen så snart vi hittar en lämplig kandidat.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.