Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-14

Konsekvenser och inverkan av bredbandig STAP

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din framtida utmaning
Detta är ett teoretiskt examensarbete som framför allt syftar till att fördjupa sig i ett teknikområde, och skapa förståelse, men kanske också att ha möjlighet att ta konceptet ett steg vidare.
Inom detta examensarbete studeras STAP (Space Time Adaptive Processing), vilket mycket förenklat kan beskrivas som att processingen av mottagna signaler anpassas efter den omgivning som radarn/sensorn ser för tillfället. Inom litteraturen finns mycket skrivet om STAP, men allmänt görs detta under antagande om att man har en smalbandig (i vissa fall) enfrekvent signal. Examensarbetet går ut på att traditionell smalbandig STAP studeras, och att man utifrån detta funderar på vad som skulle hända om man lät (momentana) signalbandbredden öka.
Arbetsuppgiften omfattar följande delmoment:
• Litteratur: Litteratursökning och litteraturstudie kring STAP och bredbandighet. Detta är en viktig bit för att se vad som är gjort på området.
• Teoretisk beskrivning: Samla och kondensera informationen till en beskrivning av forskningsläget på området.
• Teoretisk studie: Utgående från det smalbandiga STAP, teoretiskt beskriva vad som skulle hända om man ökade den momentana bandbredden. Här är det förståelse för konsekvenserna som är den viktiga biten.
• Skriftlig rapport och muntlig presentation.

Den du är idag
Vi söker två studenter som gärna fördjupar sig teoretiskt i ett utmanande problem och tillsammans utför uppdraget med en hög ambitionsnivå. Ni är i slutet av er utbildning och läser förmodligen till civilingenjör inom Elektronik eller Fysik. Examensarbetet riktar sig till svenska medborgare.

Vad du blir en del av
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
På avdelningen för antenn och mikrovågsteknik utvecklar vi antenn- och mikrovågslösningar för framtida sensor- och radarprodukter.

Bodil Takvam, HR
tfn: +46 31 794 8682

Sören Johansson, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 8837


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.