Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-14

Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din framtida utmaning
Många elektriska mätinstrument så som spektrumanalysatorer mm har mycket lång livslängd. Det innebär att deras elektriska prestanda förblir fullgod, men däremot blir gränssnitten till instrumenten omoderna. T ex har vissa äldre mätinstrument endast GPIB/HPIB interface. I praktiken innebär detta att det är svårt att få ut mätdata ur instrumenten (resultatet visas endast på skärmen av instrumentet).
Detta examensarbete syftar till att ta fram en elektronikbox (max 20x100x200 mm) som kan anslutas till instrumentet via GPIB-interfacet. I lådan ska det finnas uttag för USB, vilket innebär att lådan fungerar som en adapter mellan mätinstrumentet och ett USB-minne. Mätfilerna ska på så vis lätt kunna flyttas från mätinstrumentet till USB-minnes, för att sedan enkelt kunna importeras till t ex ett dokument.
Arbetsuppgiften omfattar följande delmoment:
• Studie av området: Läsa in sig på området, t ex specar för instrumenten, möjlighet att utnyttja befintliga skript och inköpta komponenter.
• Konstruktion och utvärdering: Tag fram en enkel konstruktionsbeskrivning och konstruera, tillverka och prova lådan på några mätinstrument.
• Skriftlig rapport och muntlig presentation.

Den du är idag
Vi söker två praktiska och lösningsinriktade studenter som tycker om elektronik, mätteknik, konstruktion och data. Ni är i slutet av er utbildning och läser förmodligen till civilingenjör inom Elektronik, Fysik eller Data. Examensarbetet riktar sig till svenska medborgare.

Vad du blir en del av
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
På avdelningen för antenn och mikrovågsteknik utvecklar vi antenn- och mikrovågslösningar för framtida sensor- och radarprodukter.

Kontaktpersoner
Ingvar Sundvall, rekryterande chef
tfn: +46 31-7948689

Bodil Takvam, HR
tfn: +46 31 794 8682


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.