Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-14

Utvärdering av nytt antennkoncept

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din framtida utmaning
Examensarbetet syftar till att utvärdera ett antennkoncept till en möjlig framtida produkt. Antennens uppgift är att skicka ut och motta signaler, och inom examensarbetet utvärderas en möjlig antennkonfiguration. Antennen kommer vara en gruppantenn, med ett ganska litet antal antennelement. Arbetet innehåller såväl teoretiska som praktiska moment.
Arbetsuppgiften omfattar följande delmoment:
• Teori: Utifrån föreslaget antennkoncept läsa in sig kring teorierna kring detta (antennelementstyp och uppbyggnad av gruppantennen)
• Simuleringar: Använda ett elektromagnetiskt simuleringsprogram för att bygga upp en modell av gruppantennen och med hjälp av programmet optimera fram designen så att önskad prestanda uppnås.
• Tillverkning: En slutliga antenndesignen läggs ut till tillverkning.
• Mätning: När antennen är tillverkad görs mätningar för att se om uppmätt prestanda överensstämmer med simuleringsresultat.
• Skriftlig rapport och muntlig presentation.

Den du är idag
Vi söker en till två driftiga studenter som inte är rädda för intensivt arbete och tillsammans utför uppdraget med en hög ambitionsnivå. Ni är i slutet av er utbildning och läser förmodligen till civilingenjör inom Elektronik eller Fysik. Examensarbetet riktar sig till svenska medborgare.

Vad du blir en del av
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
På avdelningen för antenn och mikrovågsteknik utvecklar vi antenn- och mikrovågslösningar för framtida sensor- och radarprodukter.

Kontaktpersoner
Bodil Takvam, HR
tfn: +46 31 794 8682

Lovisa Björklund, rekryterande chef
tfn: +46 31- 7948268


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.