Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-15

Strategi för hållbar utveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Västra Hisingen
Västra Hisingens stadsdelsförvaltning består av Biskopsgården och Torslanda. Primärområden inom förvaltningen är Biskopsgården, Länsmansgården, Svartedalen, Hjuvik, Nolered, Björlanda, Arendal och Jättesten. Stadsdelsförvaltningen ger service åt cirka 50 000 invånare. På uppdrag av stadsdelsnämnden erbjuder förvaltningen stöd och service till invånarna inom områdena förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård samt fritid och kultur. Förvaltningen arbetar också med kvalitet, samhällsplanering, folkhälsa, miljö och stadsutveckling.

Uppgift:
Västra Hisningen undersöker möjligheten att ta fram en strategi för hållbar utveckling. Man vill i strategin lyfta fram den sociala dimensionen och lägga ett särskilt fokus på befolkningsansvar* och själva genomförandeprocessen. I arbetet med detta vill man ha hjälp med att ta fram underlag och goda exempel att lära av. Examensarbetet skall dels kartlägga hur andra kommuner och stadsdelar jobbar med detta och presentera ett antal goda exempel som ligger i framkant med detta arbete och dels presentera lämpliga metoder och verktyg som kan användas när man jobbar med hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Inom examensarbetet väntas även de föreslagna metoderna och verktygen att testas av i praktiken inom ramen för ett pågående projekt.

Lämpliga frågeställningar kan vara: På vilket sätt jobbar stadsdelar/kommuner med hållbar utveckling? Vilka metoder och verktyg finns för att jobba med hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Vad är applicerbart och viktigt att tänka på i en stadsdel som Västra Hisingen? Du kommer som student att ha möjlighet att bidra till hållbarhetsarbetet på Västra Hisingen och du kommer att få goda kunskaper i hur en offentlig verksamhet kan jobba med hållbarhetsfrågor.

* Befolkningsansvar innebär fokus på befolkningen, behov och efterfrågan, befolkningsdialog, målgrupper, samhällsutveckling och beställaransvar. Detta skiljer sig från verksamhetsansvar, som istället innebär fokus på brukare, utbud, brukardialog, produktionsstyrning, organisation, verksamhetsutveckling och kostnadsansvar.

Förkunskaper
Du som söker bör ha grundläggande kunskaper om hållbar utveckling och om du dessutom har kunskap om hur man hanterar dessa frågor i företag/offentlig verksamhet så är det en merit.

Omfattning
Examensarbetet omfattar 15- 30 hp och kan anpassas till både kandidat- och masternivå.
Nivå, antal personer, högskolepoäng

Ort
Göteborg

Reseersättning inom Västra Götaland
Diskuteras

Kontaktperson Miljöbron
Maria Rydberg, 0766 - 12 17 51

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.