Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-17

Analys av Stockholms Fiskmarknad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Stockholms fiskmarknad domineras idag av importerade fiskprodukter, endast en liten del av den fisk som konsumeras är fiskad eller odlad i regionen. De senaste åren har några få men viktiga initiativ tagits för att öka andelen hållbar, lokalt producerad fisk. Bl.a. har Ecoloop och KTH i projektet HFFS – Hållbar fiskförsörjning i Stockholms län sedan 2009 arbetat för en mer hållbar, lokal produktion och konsumtion av fisk.Ett annat intressant projekt är Stockholms Fiskmarknad som i år inleddes av länsstyrelsen i Stockholm. Projektet syftar till att skapa en marknadsplats i Stockholm där konsumenter ska kunna handla fisk från regionen, antingen vildfisk eller odlad fisk.

Problemställning:
Ett grundläggande problem är att det råder stor osäkerhet kring potentialen att marknadsföra lokalt producerad fisk.

Syfte och mål:
Det finns behov av att i Stockholm undersöka hur mycket fisk som konsumeras, vart den kommer ifrån samt vilken efterfrågan det finns för att öka andelen lokalt producerad fisk.

Tillvägagångssätt:
Projektet ska genomföras i form av ett examensarbete. Genomförandet kommer bestå i en litteraturstudie, intervjuer, och uppskattningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.