Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-17

Hanteras varsamt? Vit eller oblekt utsida på förpackningen, blir det skillnader i hantering vid transport?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Billerud erbjuder krävande kunder förpackningsmaterial och förpackningslösningar som främjar och skyddar deras produkter – förpackningar som är attraktiva, starka och tillverkade av förnyelsebara material.

Vid Gruvöns bruk i Grums tillverkas bland annat fluting (det vågade mellanskiktet) och liner (in- och utsida) - de olika skikten i wellpapp.

Vi har att fått höra anekdotiskt att vita wellpapplådor hanteras varsammare än lådor med oblekt ytskikt vid transport, med minskade skador och reklamationer som följd. Uppgiften blir att strukturerat undersöka om det finns fog för dessa uppgifter.

Detta kan ske genom att skicka olika lådor innehållande stötkänsliga sensorer till utvalda destinationer. Litteraturstudier och intervjuer med transportörer och förpackningsanvändare kan också komma att bli en del av arbetet.

Kontaktperson och handledare

Angelica Wikström

[email protected]

0555-410 33, 0730-251033  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.