Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-17

Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Täthet i bränsle-, olje-, kylvätske- och luftsystem hos fordon vid låga temperaturer är mycket viktigt för fordonets prestanda. Vanligtvis har komponentillverkare bestämt lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial med hjälp av standardmetoder och standardiserade provkroppar. Data från olika leverantörer som har valt olika provningsmetoder är dock inte jamförbara och inte alltid korrelerade till verklig täthet i drift. Det finns ett stort behov att jämföra testresultat från olika provningsmetoder med verklig läckageprovning vid låga temperaturer för att säkerställa gummimaterialens tätningsförmåga i kyla. Att finna samband mellan gummimaterialets lågtemperaturegenskaper och dess kemiska sammansättning och struktur är mycket viktigt för att kunna bedöma och förutse produktens prestanda i kylan.
Scania behöver stärka kompetensen och fördjupa kunskapen i detta mycket viktigt område och söker därför en examensarbetare med intresse för tillämpningar hos gummimaterial i fordon.
Syften
Bestämma lågtemperaturegenskaper hos vissa av Scanias gummiartiklar med ett flertal metoder såsom TR10, DSC, DMA samt specialbyggd provningsrigg och jämföra resultaten med andra kommersiella gummikvaliteter med känd sammansättning.

Kartlägga sambandet mellan materialets kemiska sammansättning och struktur och deras lågtemperaturbeteende. Finna samband mellan resultat från olika standardmätmetoder.

Arbetsplan
Följande moment bör ingå i arbetet:
Kunskapsinhämtning inom området via litteratur, kontakt med leverantörer och kontakt med specialister på Scania och högskolor.
Planering av försök och anskaffning av provmaterial.
Provning och utvärdering
Rapportering
Presentation av resultat för Materialteknik och övriga intressenter inom Scania.

Utbildning
Lämplig bakgrund är studerande till MSc. i fysik eller kemi, gärna med inriktning material- eller polymerteknologi.

Beräknad tidsåtgång
20 veckor med start under våren 2012

Kontaktperson
Maria Conde, Scania Materialteknik, 08-553 81056, [email protected]

Ansökan märkt PU11-78 skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas personligt brev, CV och betygsutdrag.

Sista ansökningsdag
2012-01-08


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.