Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-17

Reducering av släpförlusten hos Scanias retarder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en retarder. En retarder är en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanaxel genom att slunga vätska inom ett skovelsystem. Bromsenergin övergår då till värmeenergi som i sin tur kyls bort av bilens ordinarie vattenkylsystem. Bromsmomentet styrs via trycket som råder mellan skovelbladen. Som mest överträffar retardern den effekt som bilens motor kan leverera.
Då retardern inte används är skovelsystemet trycklöst. Även då skapas det dock ett litet släpmoment i retardern eftersom den fortfarande roterar med kardanaxeln. Detta släpförlustmoment är en bråkdel jämfört med det moment som skapas vid bromsning men ur bränslebesparingssynpunkt är det ändå viktigt att det hålls på minimal nivå. Det finns många olika metoder att reducera dessa förluster med, en del välkända och men kanske också en del okända. Vilken förlustreduceringsmetod är bäst för Scania?

Mål
Via konceptstudier komma fram till den bäst lämpade släpförlustreduceringsmetoden för Scanias retarder.
Uppdragsbeskrivning
- Litteraturstudie i vilka metoder/koncept som är kända.
- Anpassning mot Scanias speciella krav.
- Utveckling av eventuella egna idéer.
- Framtagning av jämförelsekriterier mellan konceptförslag.
- Konceptjämförelse och slutrekommendation.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör eller motsvarande. Intresse för klassisk mekanik och strömning kommer att underlätta arbetet.

Antal studerande: 2
Startdatum för ex-jobbet:: januari 2012
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor
Kontaktpersoner och handledare
Lennart Nylander, gruppchef för retarderutveckling, 08-55382891.
Mikael Sannelius, utvecklingsingenjör och handledare, 08-55350605, [email protected]

Ansökan
Ansökan märkt ”PU11-76” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2011-12-31


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.