Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-18

Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta är ett tillfälle för dig som universitetsstuderande inom analytisk kemi, organisk kemi eller liknande att utföra ett examensarbete omfattande 30 p i samarbete med AstraZeneca.

Examensarbetet syftar till att öka förståelsen för hur olika interaktioner bidrar till diskriminering i kiral kromatografi. Inom läkemedelsforskning är separation av kirala läkemedelssubstansers enantiomerer med hjälp av preparativ kiral kromatografi avgörande för att kunna testa båda enantiomerers fysiologiska och pharmaceutiska egenskaper. Både HPLC och SFC används för kiral kromatografi och teknikerna kan fungera komplementärt då de kan bidra med olika selektivitet och laddningsbarhet. Jämfört med HPLC är SFC en mer miljövänlig teknik som på grund av koldioxidens låga vikositet och höga diffusivitet ger korta analystider, snabba jämvikter och hög effektivitet. Inom preparativ kromatografi har SFC fördelen att resultera i små fraktionsvolymer på grund av liten andel organiskt lösningsmedel i mobilfasen, vilket leder till minskad evaporeringtid och lösningsmedelskostnad.

Din roll
Ditt arbete kommer framför allt att vara laborativt. Du kommer att studera ett antal kirala stationära faser och deras egenskaper under olika kromatografiska förhållanden. Det kommer att utföras med hjälp av de två teknikerna HPLC och SFC, med tyngdpunkt på den senare. Effekten av parametrar som organisk modifierare, temperatur och inom SFC trycket kommer att studeras. Utifrån retention, selektivitet och upplösning för olika grupper av läkemedelssubstanser kommer du att få en ökad förståelse för hur olika interaktioner påverkar den kirala diskrimineringen. För några substanser kommer även laddningsstudier att utföras.

Dina kvalifikationer
Du studerar på Kemiprogrammet på Universitetet, Civilingenjörsutbildningen på Högskolan eller motsvarande utbildning. Du bör ha intresse för analytisk eller organisk kemi. Du är van att arbeta självständigt och har förståelse för att kritiskt granska och utvärdera data.

Att arbeta på AstraZeneca Arbetet kommer att utföras på AstraZeneca R&D, Mölndal i en gruppering som heter Separation Science Laboratories (SSL). Gruppen består av 12 personer varav 5 är specialiserade på kiral kromatografi.

För mer information
För utförligare information om tjänsten, kontakta: Linda Thunberg, 031-776 29 36, Hanna Nelander, 031-706 46 88 eller Torbjörn Halvarsson, 031-776 21 11.

Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV senast 11 december 2011.

Observera att vi endast behandlar ansökningar inkomna elektroniskt via hemsidan.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.