Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-18

Hygienisering av toalettvatten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att återföra växtnäring från människans avfall är ett viktig steg i utvecklingen mot ett mer uthålligt samhälle och förespråkas och implementeras både globalt och nationellt. Avlopp innehåller en stor del av den växtnäring som människan producerar med sitt avfall och om toalettavfall separeras från annat avloppsvatten får man en renare produkt med högre näringsvärde.

Vi söker examensarbetare till ett projekt att undersöka/verifiera en ny metod att hygienisera källsorterat toalettvatten från enskilda avlopp genom en kombination av våtkompostering och ureabehandling. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Telge nät och SLU och metoden är planerad att tillämpas i en ny anläggning i Hölö-Mörkö kommundelsnämnd, Södertälje kommun. Metoden skall i detta arbete undersökas i fullskala i en kompostreaktor i Kvicksund, mellan Västerås och Eskilstuna.

Principen för metoden är att man höjer temperaturen i klosettvattnet genom våtkompostering och sedan tillsätter gödselmedlet urea. Urea bryts ned till bland annat ammoniak vilken hygieniserar materialet. Fördelen med denna metod är att man i de fall inkommande material har lågt energi-innehåll inte behöver tillsätta annat material, t.ex. matavfall eller gödsel, för att värmehygienisera toalettvattnet. I kombimetoden förkomposterar man toalettvatten utan tillsatsmaterial och utnyttjar värmeutvecklingen för den fortsatta hygieniseringen med urea, vilken gynnas av den höjda temperaturen.

Detta examensarbete skulle undersöka ingående toalettvatten och egenskapsförändringar under komposteringsprocessen (pH, TS, ammoniakkväve). Efter tillsats av urea följs reduktionen av olika mikroorganismer i relation till de fysikaliska/kemiska parametrarna. Arbetet innebär klassisk mikrobiologi och materialanalys men även en del energi- och flödesberäkningar. Kostnadsmodellering för förhållandet mellan temperaturökning (luftning), ureatillsats och uppehållstid är av intresse. En jämförelse mellan satsvis behandling och kontinuerlig behandling kan bli aktuell i mån av tid.

Examensarbetet kan bli klassat som teknologi, miljövetenskap eller biologi. B-körkort krävs.

Var med och utveckla en uthållig avfallshantering!


Kontakt: Annika Nordin, SLU. [email protected]
Anna Calo, Telge Nät. [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.