Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-22

Klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsbebyggelse

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag:
Älvstranden Utveckling AB har av Göteborgs stad fått uppgiften att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden samt Gullbergsvass och Backaplan. Arbetet bedrivs i dotterbolagen Norra Älvstranden Utveckling AB respektive Södra Älvstranden Utveckling AB. Visionen om Den goda staden utgör grunden i arbetet. En stad som är rik och levande för alla människor.

Uppgift:
Med detta examensarbete vill Älvstranden få mer kunskaper kring ekosystemtjänster i staden. Ekosystemtjänster väntas kunna bidra till att minska negativa miljöeffekter i staden samt öka positiva effekter i stadsbebyggelsen. Utgångspunkten är att dessa tjänster är nödvändiga för ett behagligt liv i staden och att de behöver utvecklas för att kompensera för effekter av ett förändrat klimat. Ett antal frågeställningar som berör detta är aktuellt att undersöka vidare och Älvstranden vill gärna att samarbete över utbildningsprogrammen sker genom att två studenter med olika inriktning tar sig an olika delar av dessa frågeställningar.

Frågeställningar
? Vad är ekosystemtjänster och vilka finns i staden idag?
? Vilka behöver ökas och utvecklas för att motverka negativa miljöeffekter i staden (buller, luftföroreningar etc)?
? Hur kan vi nyttja konkreta åtgärder som grönska och vatten för att skapa ett behagligare klimat i staden för människorna som vistas där?
? Hur behöver möjligheterna för ekosystemtjänster utvecklas för att möta effekterna av ett förändrat klimat?
? Hur skulle en stadsbild där ekosystemtjänster och klimatanpassning med deras hjälp se ut? Kan man skissa och jämföra med ett nuläge/vanlig stadsbild?

Förkunskaper
Vi söker dig som läser på mastersnivå inom miljöområdet. Du skall ha förståelse för vad en ekosystemtjänst är och vara intresserad av dessa frågor.

Omfattning
Examensarbetet kräver två personer som skriver på vardera 30 hp på mastersnivå.

Ort
Göteborg, Älvstranden vill att studenterna som skall skriva examensarbetet sitter på plats hos dem under arbetets gång.

Reseersättning inom Västra Götaland
Diskuteras

Kontaktperson Miljöbron
Maria Rydberg, 0766 – 12 17 51

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.