Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-23

Vi behöver hjälp med framtagandet av design, layout och innehåll för Premos nya personaltidning!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Premo är ägt av Bonnier- och Schibstedkoncernerna och levererar varje natt 350 000 tidningar och tidskrifter till abonnenter och återförsäljare i Storstockholm. Vi arbetar med mycket snabbrörliga produkter och befinner oss just nu i en expansionsfas.

Premo har en årlig omsättning på ca 550 miljoner och 2000 anställda varav merparten av våra anställda är tidningsbud. Premo är ett mångkulturellt företag där vi aktivt arbetar med mångfaldsfrågor.

Då vi har ett högt antal anställda vill vi hitta en välfungerande kanal för att sprida kunskap om företaget och insikt i Premos verksamhet, t.ex. pågående projekt och förändringar. Vi vill skapa en ”vi-känsla” bland våra anställda. Idag skickas ett informationsblad ut kvartalsvis, ”Premo-bladet”, och tanken är att utveckla denna till en mer omfattande personaltidning.

Uppdraget:

Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag på en personaltidning för Premo och hjälpa oss att säkerställa dess relevans inom vår kommunikationsstrategi.

Tidningsförslaget ska vara anpassad till Premos verksamhet och organisationsstruktur och exempelvis innehålla företagsrelaterad information och såväl nyttoinformation som underhållande information. Det ska även finnas möjlighet till djuplodande reportage.

Uppdraget omfattar även
- Utvärdering av dagens tidning ”Premo-bladet”
- Design och layout för den nya tidningen
- Tidningens innehåll med utgångspunkt ifrån tidningens målgrupp

Är du intresserad? Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till [email protected] senast den 8 januari 2012!  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.