Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-23

System för uppdatering av djupinformation på sjökort i realtid

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Djupinformationen på dagens sjökort är ofta felaktig. Grund kan ligga flera meter vid sidan av vad som framgår av sjökortet. Sjömätningarna är i många fall gjorda i slutet av 1800-talet med dåtidens teknik. I och med det alltmer utbredda användandet av plotters, framför allt i fritidsbåtar, har detta blivet ett stort problem. Folk litar blint på sin plotter och håller inte säkerhetsavstånd. Nya sjömätningar görs löpande av sjöfartsverket med speciella sjömätningsfartyg med utbildad personal till höga kostnader.

Systembeskrivning
Moderna fritidsbåtar av någorlunda storlek är ofta utrustade med ekolod. Dessa har ofta standardiserade gränssnitt, t.ex. NMEA 801, för inkoppling på nätverk. Genom att ansluta en apparat med NMEA-snitt, GPS, GPRS-anslutning, minne och processor till ekolodet kan djupinformationen lagras i minnet och vid lämpligt tillfälle överföras till en ”Back Office dator” hos den myndighet eller organisation som ansvarar för sjökorten.

I Sverige räknar man med att var åttonde svensk har en fritidsbåt. Om vi gör antagandet att 10 procent av dessa har ekolod finns en potentiell ”flotta” med sjömätningsfartyg på 90 000 båtar som åker omkring lite slumpvis i skärgården. Om dessa skickar djupinformation till ”back Office” systemet fås en kontinuerlig uppdatering av sjökorten. Precisionen fås genom medelvärdesbildning av ett stort antal mätdata samt interpolation med en anpassad algoritm mellan mätpunkter. Kanske kan man även ha manuell inmatning av läget för stenar, bränningar mm. via lämpligt gränssnitt.

Affärsupplägg
Sjöfartsverket förser intresserade fritidsskeppare med utrustning. Som ersättning får skepparen kanske nästa års sjökort. Omicron utvecklar och säljer utrusningen i båt samt applikationen hos sjöfartsverket. Kanske kan man använda en kommersiell mobiltelefon med lämplig applikation i båten? Detta borde vara ett mycket billigt sätt att både snabbt och finmaskigt få bättre sjökort.

Sjöfartsverket har signalerat att man inte längre anser sig kunna ansvara för fritidsleder. Myndigheten anser att båtorganisationerna måste hantera detta själva. Kanske kan systemet vara intressant för dessa.

Förkunskaper
Du som söker detta examensarbete bör ha relevant högskoleutbildning inom Elektronik och IT.

Omfattning
Examensarbetet på 30 hp på mastersnivå.

Kontaktperson
Karin Wallén, 08 - 793 09 00

Ansökan
Maila CV och personligt brev till [email protected]
Märk ansökan med Exjobb - Sjökortssystem.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.