Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-23

Analysmetoder för bearbetningsgrad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Tarkett AB i Ronneby tillverkar polymera golvmattor främst för offentliga miljöer. Lång livslängd med bra nötningsbeständighet mm är viktiga produktegenskaper. Tillverkningen är mycket omfattande och ett flertal bearbetningssteg behövs för att forma ett plastgolv. Dessutom är återanvändningen av spill omfattande.
All typ av bearbetning ger en påverkan på plastsmältors egenskaper bl.a. genom att bearbetningens tid och temperatur varierar. Ju högre temperatur och ju längre tid, desto större påverkan. Det finns ett behov hos Tarkett AB att hitta ett bra sätt att mäta/utvärdera hur mycket ett material har bearbetats, alltså ett mått på ”bearbetningsgrad”

Mål med examensarbetet
Undersöka, utvärdera samt utveckla analysmetoder för att mäta/kontrollera begreppet ”bearbetningsgrad” som idag används internt på Tarkett AB för att ”på något sätt” beskriva ett materials egenskaper på sin väg igenom produktionsutrustningen.
På Tarkett ABs materiallabb i Ronneby finns det redan idag tillgång till ett stort antal analysmetoder för att mäta materialegenskaper, t.ex. viskosimeter, smältindex (MFI), Rheometer, kompressionstest som kommer att användas i studien.

Företag
Tarkett AB. www.tarkett.com

Kontaktperson för Cefur
Mats Ericson ([email protected])

Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: ”Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus”.
För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: www.ronneby.se/cefur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.