Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-23

Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Cascade Djupafors AB tillverkar kartong för förpackningar, bl.a. för olika typer av livsmedel.
Cradle to Cradle, på svenska vagga till vagga, är en strategi för hållbar utveckling som i hög grad lyfter fram behovet av väl fungerande kretslopp, både biologiska och tekniska. Man strävar efter kvalificerad återanvändning, ”skräp blir till föda”.
För att Cradle to Cradle systemet skall vara hållbart krävs det att materialen i produkter hålls rena och inte blandas upp (alternativt separeras i efterhand). I C2C sammanhang talar man om att Waste = Food - det som blir över blir mat i en ny produktcykel. Metodiken utvecklades av Arkitekten Michael Braungart och William Mc Donough år 2001 och den har använts som inspiration i flertalet produkter, byggnader och produktionssystem.
Företag kan C2C-certifiera material och produkter under förutsättning att man kan bevisa att inga skadliga ämnen ingår och att materialet kan återanvändas m.m. Kravet på hållbarhet gäller också produktionsprocesserna, inklusive användningen av vatten och energi, och för de sociala sammanhang som företaget verkar inom.

Mål med examensarbetet
Målet är att utvärdera möjligheterna att C2C-certifiera en eller flera av Cascades Djupafors ABs kartongprodukter. För att lyckas måste certifieringssystemet studeras i detalj. Resultatet är förslag på aktiviteter och åtgärder som företaget bör genomföra för att lyckas med en C2C-certifiering.
Företag
Cascade Djupafors AB, Häggatorpsvägen 25, 372 52 Kallinge
www.cascades.com

Kontaktperson för Cefur
Mats Ericson ([email protected])


Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: ”Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus”.
För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: www.ronneby.se/cefur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.