Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-23

Demonterbart plastgolv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Tarkett AB i Ronneby tillverkar idag sk. homogena PVC-golv med en genomsnittlig livslängd hos slutkunden på mellan 15-25 år. Redan idag återtar man installationsspillet via sina auktoriserade golvläggare. Långsiktigt behöver man utveckla metoder och processer för att materialåtervinna samtliga installerade golv. Ett stort problem är att dagens installationsteknik är att golven limmas med ett lim som sitter väldigt bra och som vid demontering drar med sig rester från underliggande strukturer (spackel mm) vilket i sin tur skapar oönskade föroreningar i plasten.

Mål med examensarbetet
Målet med examensarbetet är att generera idéer för hur ett plastgolv ska kunna demonteras säkert utan risk för föroreningar. Lösningarna ska vara applicerbara i både privata och offentliga miljöer. De olika idéerna utvärderas och ett fåtal idéer testas också praktiskt för att mer praktiskt värdera för och nackdelar.
Intressanta idéer kan sträcka sig från lim & tejp till lösningar för mekanisk upptagning eller någon form av kemisk eller fysisk ”deaktivering”.

Företag
Tarkett AB. www.tarkett.com

Kontaktperson för Cefur
Mats Ericson ([email protected])

Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: ”Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus”.
För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: www.ronneby.se/cefur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.