Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-23

Energiinriktad processoptimering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Cascade Djupafors AB tillverkar kartong för förpackningar, bl.a. för olika typer av mat. Produktionen av kartong och papper är mycket energi- och vattenkrävande. Idag drivs processerna så att returtemperaturerna för de olika värmesystemen är lite för låg för att det skall vara tekniskt enkelt och därigenom lönsamt att återvinna energin. Därmed har man idag också stora och oönskade kostnader för sin energiförbrukning. Samtidigt pågår ett projekt med Ronneby Miljö och Teknik AB för att utreda möjligheten att utnyttja sådan spillvärme till ett fjärrvärmenät. Om temperaturen i det interna returvattnet kunde höjas ökas också möjligheten att hitta lönsamma metoder för återvinning.

Mål med examensarbetet
Målet med examensarbetet är att utreda potentialen med en optimering av de befintliga processlösningarna i fabriken för en förbättrad återvinning av både energi och vatten. Vilket även kan innebära möjligheter till en kompletterade processutveckling av företagets befintliga tillverkningsprocesser. Utredningen är av både teoretisk och praktisk karaktär. Vilka energibehov säger teorierna och vilka energibehov säger den praktiska erfarenheten.

Företag
Cascade Djupafors AB, Häggatorpsvägen 25, 372 52 Kallinge
www.cascades.com

Kontaktperson för Cefur
Mats Ericson ([email protected])

Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: ”Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus”.
För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: www.ronneby.se/cefur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.