Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-23

Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul.

Din arbetsplats
Sektionen Simulering och Termisk analys inom Saab Aeronautics i Linköping är en grupp på 11 personer som arbetar främst med modellering och simulering av Gripens grundflygplansystem, d.v.s. hydraul-, bränsle-, elkraft-, hjälpkraft-, landställ-, räddning- och luftsystem. Vi arbetar även med andra flygplan både från Saab, som SAAB 340/2000, och från andra flygplanstillverkare. Avdelningens arbete består huvudsakligen av:
• analyser av grundflygplansystem inkl deras styrning med hård- och mjukvara, t.ex. simulering av nya systemlösningar och beräkning av systemprestanda,
• utveckling av beräknings- och realtidsmodeller av grundflygplansystem,
• CFD-beräkningar av flygplanets inre och grundflygplansystemens interna strömning och temperaturfält, samt
• FoU-verksamhet och verksamhetsutveckling inom grundflygplansystemsområdet.
Ditt uppdrag
Vi behöver lära oss mer om ett fenomen som populärt kallas noshjulsjazz, det vill säga svängningar hos noshjulet på landningsstället som ger upphov till stora laster på infästningar och styranordning. Samma fenomen uppstår typiskt på vanliga kundvagnar. Ett sätt att lära sig mer och förstå hur olika parametrar påverkar uppkomsten och storleken på dessa svängningar är att bygga en modell av nosstället och simulera detta.
I arbetet igår att bygga en sådan modell i verktyget Dymola (jmf Simulink) med hjälp av befintliga komponentbibliotek och, ifall sådana saknas, egenhändigt skrivna komponenter. Målet med arbetet är att se om vi kan fånga de viktigaste egenskaperna hos systemet med den här typen av förenklade modeller, eller ifall en mer noggrann modellering behöver göras.

Dina kvalifikationer
Vi söker en student som vill genomföra ett 30 ECTS examensarbete. Din bakgrund bör vara inom mekanik eller systemteknik med intresse för fysikalisk modellering och simulering, och i viss mån även programmering. Har du erfarenhet av modelleringsverktyget Dymola och därtill språket Modelica så är det ett plus, men inte ett krav. Det viktigaste är att du är intresserad av modellering och att matematiskt beskriva din omgivning.

Arbetet kan påbörjas efter överenskommelse.
Kontaktperson: Niclas Wiker, 013-182946, [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.