Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-24

Spårbarhet av installerade plastgolv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Tarkett AB i Ronneby tillverkar idag sk. homogena PVC-golv med en genomsnittlig livslängd hos slutkunden på mellan 15-25 år. Redan idag återtar man installationsspillet via sina auktoriserade golvläggare.
Långsiktigt behöver man utveckla metoder och processer för att materialåtervinna samtliga installerade golv. I dagens materialflöden tappar tillverkare ofta mycket tidigt ”kontrollen” över var produkterna tar vägen och därigenom försvåras möjligheterna till en direkt materialåtervinning när produkten nått sin livscykels slut. Tarkett AB vill utveckla idéer för hur en ökad kontroll skulle kunna skapas.

Mål med examensarbetet
Genomföra en förstudie kring hur Tarkett AB kan skapa spårbarhet kring sina homogena produkter i samband med installation i både privata och offentliga miljöer. I syftet att bl.a. underlätta ett framtida återtagande i samband med renovering/ utrivning.
Projektet kan även vara till hjälp för att undersöka möjligheterna för att profilera och/eller förstärka varumärket genom att närma sig en Cradle to Cradle certifiering, alternativt skapa en ny affärsmodell kring t.ex. ”uthyrning av golvbeläggning”.

Företag
Tarkett AB. www.tarkett.com

Kontaktperson för Cefur
Mats Ericson ([email protected])

Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: ”Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus”.
För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: www.ronneby.se/cefur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.